QQ网址:QQ空间完全免费装饰设计代码

大伙儿进到盆友的QQ空间,在所难免惊讶盆友的室内空间漂亮,从而猜测必须 冲要多少钱的豪华黄钻才装饰设计好。实际上并不是全部的好看模版都必须 黄钻特权才可以用,我这里有一篇文章,教大伙儿怎样不用一分钱,用qq空间免费装饰设计代码把自己的QQ空间打扮得花枝招展的。

一、流程/方式:

1、登陆你的QQ空间;

2、点“装扮空间”;

3、将之上QQ空间免费皮肤相匹配的代码黏贴到电脑浏览器的地址栏(也就是输入网址的地区);

4、在地址栏里按回车键,跳出来一个确定框,点一下“明确”,发生物件:

5、点“储存打扮计划方案”

6、页面刷新(按f5)或是再次进你的qq空间,看一下是否拥有完全免费物件或是免费皮肤了。

二、qq空间完全免费装饰设计代码

1、菜单栏装饰设计代码

javascript:window.top.space_addItem(16,22099,30,45,600,30,0); 黄菊花

javascript:window.top.space_addItem(16,23727,93,43,500,35,0); 非常大的点 爆发式的

javascript:window.top.space_addItem(16,23728,93,30,500,45,0); 红点 很有可能会看不到哦

javascript:window.top.space_addItem(16,23734,30,45,600,30,0); 小圆圈升高

javascript:window.top.space_addItem(16,23234,30,45,60QQ查看0,30,0); 飞但是苍海的彩蝶

javascript:window.top.space_addItem(16,23736,30,45,600,30,0); 放射线

javascript:window.top.space_addItem(16,23228,-290,-84,400,142,100); 吐爱心哦

javascript:window.top.space_addItem(16,23693,30,45,600,30,0); Qzoner原創

javascript:window.top.space_addItem(16,23692,30,45,600,30,0); 翠绿色落叶

javascript:window.top.space_addItem(16,23730,30,45,600,30,0); 星辰亮

javascript:window.top.space_addItem(16,23236,30,45,600,30,0); 米白色黄星

javascript:window.top.space_addItem(16,23230,30,45,600,30,0); 乳白色点点滴滴

javascript:window.top.space_addItem(16,23232,30,45,600,30,0); 降落的星心

javascript:window.top.space_addItem(16,23214,30,45,600,30,0); Q人们2010版

javascript:window.top.space_addItem(16,23699,30,45,600,30,0); 小雪花

javascript:window.top.space_addItem(16,23732,30,45,600,3QQ靓号0,0); 鲜红色的

javascript:window.top.space_addItem(16,23216,30,-25,600,100,0); Q人们Q日常生活主推

javascript:window.top.space_addItem(16,23725,30,45,600,180,0); 掉星辰

javascript:window.top.space_addItem(16,23729,93,43,500,35,0); 善心 非常好的

2、肌肤代码

javascript:window.top.space_addItem(1,10426,100,0,0,0,25);小屋子3.0完全免费翠绿色肌肤代码

javascript:window.top.space_addItem(1,23648,175,180,0,0,95);全新一款完全免费翠绿色肌肤代码

javascript:window.top.space_addItem(1,26498,80,80,0,0,93);QQ空间黑皮肤,有乳白色星河:

javascript:window.top.space_addItem(1,26341,0,0,0,0,93);完全免费QQ空间黑皮肤代码(情系四川汶川大地震):

javascript:window.top.space_addItem(1,8669,50,80,0,0,93);完全免费QQ空间黑皮肤代码

javascript:window.top.space_addItem(1,6572,0,0,0,0,0);小屋子式落日鲜红色肌肤代码,可爱少女

javascript:window.top.space_addItem(1,6573,0,0,0,0,0);小屋子式浅蓝色肌肤代码,可爱少女

javascript:window.top.space_addItem(1,6574,0,0,0,0,0);小屋子式深灰色肌肤代码,可爱少女

javascript:window.top.space_addItem(1,6575,0,0,0,0,0);小屋子式黑皮肤代码,可爱少女

javascript:window.top.space_addItem(1,6576,0,0,0,0,0);小屋子式黑灰色肌肤代码,可爱少女

javascript:window.top.space_addItem(1,4693,0,80,0,0,94);玫瑰肌肤代码

javascript:window.top.space_addItem(1,4693,0,80,0,0,93);粉红色肌肤代码

javascript:window.top.space_addItem(1,4693,0,80,0,0,20);粉红色肌肤代码,小屋子方式肌肤

javascript:window.top.space_addItem(1,15116,0,80,0,0,93);全蓝款式肌肤

javascript:window.top.space_addItem(1,10426,0,0,1,1,0);全灰款式肌肤

javascript:window.top.space_addItem(1,10426,200,80,0,0,20);偏移全灰小屋子

javascript:window.top.space_addItem(1,8669,100,80,100,100,94);鸦雀无声

3、热烈欢迎动漫:

javascript:window.top.space_addItem(14,26499,0,0,1,1,0); 深有体会

javascript:window.top.space_addItem(14,26500,0,0,1,1,0); 彗星

javascript:window.top.space_addItem(14,26501,0,0,1,1,0); 烛愿

javascript:window.top.space_addItem(14,26340,0,0,1,1,0); 抢险救灾_大家

javascript:window.top.space_addItem(14,4333,0,0,1,1,0);冲吧,跟云斗

javascript:window.top.space_addItem(14,4386,0,0,1,1,0); 欢迎来我家!

javascript:window.top.space_addItem(14,4387,0,0,1,1,0);与你共享

4、播放软件:

javascript:window.top.space_addItem(6,1228,1200,0,200,200,0);时尚潮流节奏

javascript:window.top.space_addItem(6,703,1200,0,200,200,0);水晶蓝

javascript:window.top.space_addItem(6,702,1200,0,200,200,0);复古风格

javascript:window.top.space_addItem(6,676,1200,0,200,200,0);QQ官方深蓝色简约

三、常见问题

这种代码全是有应用时效性的,假如无法保存就很有可能无效了,大伙儿应尽快应用。